Добре Дошли

 

 

П О К А Н А

 

          Управителния съвет на СНЦ „Етника” - гр. Бяла Слатина,  ЕИК:106582850, свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 05.03.2021 г. от 18 часа в офиса  на сдружението: град Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев“ №105 при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на нови членова на сдружението и освобождаване на членове на сдружението от членство.
  2. Избор на нов управителния съвет на сдружението.
  3. Актуализация на Устав.
  4. Разни.

 

 

 

При липса на кворум, събранието ще бъде отложено с един час и ще се проведе от 19 часа, на същото място и при същия дневен ред. В този случай събранието ще се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

 

                        

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

 

На основание закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 

Уведомяваме: 

  I. Обучението в присъствена форма се преустановява.

 II. Обучението в дистанционната платформа продължава.

III. Държавните изпти за придобиване на професионална квалификация се отлагат до второ нареждане.

 

 

 

Разгледайте нашите предложения за професионални курсове.